Jag skulle ödmjukt vilja tacka Gud för att ha gett mig den nödvändiga kunskapen, motivationen, resurserna och idéerna för att kunna utföra projektet. Utan Guds tillåtelse skulle det aldrig vara möjligt.

Ty av honom och genom honom och till honom är allting: till vem är ära för evigt. Amen.

Apostle Paul in Romans 11:36
Du kör YouPHPTube-versionen 4.5! Du kan ladda upp maximalt 500.00MB! Du kan lagra unlimited minuter med videoklipp! Du har 29.00 minuter med videoklipp!